Rekomenduokite šį sąrašą savo draugui - 82-osios ir 101-osios oro desanto vietos, esančios D dienos 181 pozicijoje