Maršrutas apsupimo - L'Aigle


Amsterdamas

 

44 birželio muziejus. Natūralaus dydžio vaškiniai dirbiniai žmonių, kurie vaidino svarbų vaidmenį 1940–45 m., Kartu su jų balsų įrašais (maršalas Pétainas, generolas de Gaulle'as, Rooseveltas, Churchillis, Stalinas, generolas Leclercas, generolas Eisenhoweris, Hitleris ir net Jeanas Héroldas Paqui , prancūzų lordas Haw-Haw). 13 scenų ir 36 m2 ploto strateginis žemėlapis, iliustruojantis Normandijos mūšį.

Adresas: Mairie de L'Aigle aikštė Fulbert de Beina - BP 117 61303 L'AIGLE Cedex

Prisijunkite, kad papasakotumėte, kas nutiko šiame mieste ar regione, į kurį dabar žiūrite. Nusiuntė savo informaciją http://www.backtonormandy.org/support.html. Šie žemėlapiai su jūsų informacija bus atnaujinti automatiškai, kai įrašai bus pridedami, patvirtinti ir išsaugoti. Aš taip pat galiu sukurti savo žemėlapį. (mažiausias 1 kilometro spindulys) konkretiems regionams.

Paieška šalia (Surask mane)

Kategorijos


Paieška naujo

Pasekmė 0


Spustelėkite žymeklį, kad pasiektumėte

Čia galite pateikti savo komentarą socialinei žiniasklaidai