Maršrutas apsupimas - Ecouché


Amsterdamas

 

„Ecouché“ išlaisvinimas: https://www.youtube.com/watch?v=fVx3FJHYmhM (Laisvosios Prancūzijos pajėgos, 501-oji kova, Ecouche, Prancūzija (15 m. Rugpjūčio 1944 d.)

Prisijunkite, kad papasakotumėte, kas nutiko šiame mieste ar regione, į kurį dabar žiūrite. Nusiuntė savo informaciją http://www.backtonormandy.org/support.html. Šie žemėlapiai su jūsų informacija bus atnaujinti automatiškai, kai įrašai bus pridedami, patvirtinti ir išsaugoti. Aš taip pat galiu sukurti savo žemėlapį. (mažiausias 1 kilometro spindulys) konkretiems regionams.

Paieška šalia (Surask mane)

Kategorijos


Paieška naujo

Pasekmė 0


Spustelėkite žymeklį, kad pasiektumėte

Čia galite pateikti savo komentarą socialinei žiniasklaidai