Maršrutas „Cobra“ - proveržis „Coutance“


Amsterdamas

Naujas puolime prieš nacius Amerikos šarvuotosios ir pėstininkų pajėgos eina per sumuštą Coutances miestelį Prancūzijoje. Signalų korpuso nuotrauka ETO-HQ-44-9257

Prisijunkite, kad papasakotumėte, kas nutiko šiame mieste ar regione, į kurį dabar žiūrite. Nusiuntė savo informaciją http://www.backtonormandy.org/support.html. Šie žemėlapiai su jūsų informacija bus atnaujinti automatiškai, kai įrašai bus pridedami, patvirtinti ir išsaugoti. Aš taip pat galiu sukurti savo žemėlapį. (mažiausias 1 kilometro spindulys) konkretiems regionams.

Paieška šalia (Surask mane)

Kategorijos


Paieška naujo

Pasekmė 0


Spustelėkite žymeklį, kad pasiektumėte

Čia galite pateikti savo komentarą socialinei žiniasklaidai