Maršruto tikslas - uostas


Amsterdamas

Įsikūręs Cotentino pusiasalio centre, Valognesas atitiko aukščiausią sąjungininkų tikslą - Cherbourg - uostamiesčio miestą šiauriniame pusiasalio gale. 4 pėstininkų divizijos būriai pateko į Valognes 20 m. Birželio 1944 d., Tačiau praeiti pačiame mieste trukdė ankstesnių sprogdinimų padaryta žala. 2 reindžerių bataliono vienetai į Valognes atvyko birželio 25 d.

Prisijunkite, kad papasakotumėte, kas nutiko šiame mieste ar regione, į kurį dabar žiūrite. Nusiuntė savo informaciją http://www.backtonormandy.org/support.html. Šie žemėlapiai su jūsų informacija bus atnaujinti automatiškai, kai įrašai bus pridedami, patvirtinti ir išsaugoti. Aš taip pat galiu sukurti savo žemėlapį. (mažiausias 1 kilometro spindulys) konkretiems regionams.

Paieška šalia (Surask mane)

Kategorijos


Paieška naujo

Pasekmė 0


Spustelėkite žymeklį, kad pasiektumėte

Čia galite pateikti savo komentarą socialinei žiniasklaidai