Maršruto tikslas - uostas


Amsterdamas

„Azeville“ ginklo baterija. Vidinėje pakrančių gynybos pozicijoje „Azeville“ ginklo baterija aktyviai dalyvavo 6 m. Birželio 1944 d. Ir vėlesnėse dienomis. Šiandien mes galime sužinoti apie jo veikimą apsilankę daugybėje požeminių tunelių ir bunkerių, kurie išliko nepaliesti.

Adresas: La rue d'Azeville, Azevilis, Prancūzija

Prisijunkite, kad papasakotumėte, kas nutiko šiame mieste ar regione, į kurį dabar žiūrite. Nusiuntė savo informaciją http://www.backtonormandy.org/support.html. Šie žemėlapiai su jūsų informacija bus atnaujinti automatiškai, kai įrašai bus pridedami, patvirtinti ir išsaugoti. Aš taip pat galiu sukurti savo žemėlapį. (mažiausias 1 kilometro spindulys) konkretiems regionams.

Paieška šalia (Surask mane)

Kategorijos


Paieška naujo

Pasekmė 0


Spustelėkite žymeklį, kad pasiektumėte

Čia galite pateikti savo komentarą socialinei žiniasklaidai