Maršruto tikslas - uostas


Amsterdamas

Oro desanto muziejus yra prancūzų muziejus, skirtas atminti 82 ir 101 desanto divizionų amerikiečių desantininkus, kurie buvo nuleisti į Normandiją 5 m. Birželio 6–1944 d. Naktį. Parodos centre - Amerikos orlaivių desantai birželio 5 d. Naktį. WACO sklandytuvas - DOUGLAS C6 lėktuvas - PUSIS-TRACK - JEEP. Garso ir vaizdo vaizdai 1944 kalbomis. Filmas apie desantininkų įrangą ir „Douglas C47“. Kompiuterių terminalai teikia papildomos informacijos apie Normandijos mūšį. 

Adresas: 14 Rue Eisenhower, 50480 Sainte-Mère-Église, Prancūzija

Prisijunkite, kad papasakotumėte, kas nutiko šiame mieste ar regione, į kurį dabar žiūrite. Nusiuntė savo informaciją http://www.backtonormandy.org/support.html. Šie žemėlapiai su jūsų informacija bus atnaujinti automatiškai, kai įrašai bus pridedami, patvirtinti ir išsaugoti. Aš taip pat galiu sukurti savo žemėlapį. (mažiausias 1 kilometro spindulys) konkretiems regionams.

Paieška šalia (Surask mane)

Kategorijos


Paieška naujo

Pasekmė 0


Spustelėkite žymeklį, kad pasiektumėte

Čia galite pateikti savo komentarą socialinei žiniasklaidai