Amsterdamas

Musée de la Libération. Muziejus įsikūręs dalyje tvirtovės Roule kalno viršūnėje, iš kurios atsiveria platus, netrukdomas vaizdas į reidą. Ekrano serija užima gyvenimo sceną okupacijos ir atstatymo metais, o jūros vaidmuo karo metu yra ypač akcentuojamas.

Adresas: „Fort du Roule“, Montée des Résistants, 50100 Cherbourg-Octeville, Prancūzija

Prisijunkite, papasakokite, kas nutiko šiame mieste ar regione, į kurį dabar žiūrite. Nusiuntėte savo informaciją šiuo adresu: http://www.backtonormandy.org/support.html. Šie žemėlapiai su jūsų informacija bus atnaujinti automatiškai, kai įrašai bus pridedami, patvirtinti ir išsaugoti. Aš taip pat galiu sukurti savo žemėlapį. (mažiausias 1 kilometro spindulys) konkretiems regionams.    

Paieška šalia (Surask mane)

Kategorijos


Paieška naujo

Pasekmė 0


Spustelėkite žymeklį, kad pasiektumėte

Komentarai (0)

Čia dar nėra komentarų

Palikite savo komentarus

  1. Skelbia komentarą kaip svečias.
Priedai (0 / 3)
Pasidalykite savo buvimo vieta
×
NL       EN